mutfakla ilgili bilmeceler- Ekevlen tavdan kele
Beşevlen allına kele
(Aşagan)
- Teren kolga taş aldım.
(Avuzga kabgan)
- Aylanmasa bişmegen
Bişse avuzungdan tüşmegen
(Aylandırgan koy avuz)
- Cummagı- cumlayga cetgen
(Açıthı)
- Aşıklısı
Teşiklisi
Kökge bathanı
Turhal Karaçay Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,Arpacıkaraçay, karacay
http://www.karacaydernegi.com
Joomla! ile Güçlendirilmiştir
Oluşturan: 6 January, 2009, 09:55
Page 14
Cerge cathanı
Kuyruk cabhanı
(Aşıkilik, cansüyek, cayak, kabırga, kuruk)
- Toguz aşdan- bir aş
Toguz elge- tolu aş
(Aşıra, cırna)
- Bir üydegi işlegen
Etilmegen bişmegen
(Bal)
- Tavdan-tüzden cıyılama
Ming teşikge kuyulama
Meni çaykab aşaydıla
Meni mahtab caşaydıla
(Bal)
- Kaynamaz bla çaynamaz
(Begene)
- Çara içinde- cartı ay
(Börek)
- Kaynay-kaynay buz bolur.
(Buzlama)
- Eki bişgen bir aş
Bile eseng, ayt caş
- Arı canı- ak kala
Beri canı- ak kala
Ortasında- sarı maya
(Gakkı)
- Borg demeyin bişmegen
Dob demeyin tüşmegen
(Gakkı)
- Canı bar- kanı cok
(Gakkı)
- Kangasız- çüysüz böçkem bart
(Gakkı)
- Kanatlı tuvgan sayın
Böçke carıladı
Turhal Karaçay Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,Arpacıkaraçay, karacay
http://www.karacaydernegi.com
Joomla! ile Güçlendirilmiştir
Oluşturan: 6 January, 2009, 09:55
Page 15
(Gakkı)
- Tışı kaya- içi zaya
(Gakkı)
- Ak suv bla sarı suv
Bir böçkede karışmaydıla
(Gakkı)
- Bir kuba ögüzüm bardı da
Költürmeseng kobmaydı.
(Gırcın)
- Ak celimden üzülgen
Ak taşlada ezilgen
(Buday gırcın)
- Biz biz biz edik
Birer ariuv kız edik
Kün turaşha tizildik
Közüv közüv ezildik
(Maçlı gırcınla)
- Burun burun biz edik
Burun bizda kız edik
Biz kangaga tizildik
Birem birem ezildik
- Kum tübünde- kuba ögüz
Kum tübünde- gılla ögüz
(Ot gırcın)
- Başı taş
Tübü taş
Ortasında- bişgen aş
(Taba gırcın)
- Başı temir
Tübü temir
Ortasındagın sen kemir
- Bir ögüzüm bardı da
Kül töşelmey catmaydı
(Taba gırcın)
Turhal Karaçay Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,Arpacıkaraçay, karacay
http://www.karacaydernegi.com
Joomla! ile Güçlendirilmiştir
Oluşturan: 6 January, 2009, 09:55
Page 16
- Eki kara kaya
Ortasında- tolgan ay
(Taba gırcın)
- Ak terekni- allı tatlı
(Cilik)
- Cılımdık kölde cılı mınçakla
(Cırna)
- Kart anamı karavuz unu
Ne kak bolmaz
Ne gırcın bolmaz
(Kuvut)
- Bir arkanım bardı da
Kıyırı cok
Uçu cok
Karıvu cok
Küçü cok
(Möreze)
- Çukarama- catama
Kızarama- katama
(Tişmek)
- Bir zatım bardı da
Anı da aşamaydıla
Ansız da aşamaydıla
(Tuz)
- Suvda tuvar
Suvdan korkar
(Hırs tuz)
- Bir ögüzüm bardı da
Anı soyganı tüşü kerti boladı
(Tuzlu güttü)
- Etilmeyin bolmagan
Aşab kişi toymagan
(Tımmıl)
- Kaynamay bişgen sarı aş
Aşaganga darı aş
Turhal Karaçay Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,Arpacıkaraçay, karacay
http://www.karacaydernegi.com
Joomla! ile Güçlendirilmiştir
Oluşturan: 6 January, 2009, 09:55
Page 17
(Uvuz)
- Babuşlarım issi suvdan çıkmaydıla.
(Halpama)
- Tolgan aş kölge tüştü da
Kaytıp çıktı
(Halpama)
- Kazanlada asılama
Sahanlada basılama
(Halıva)
- Goyunlada bişeme
Sahanlaga tüşeme
Baldan-cavdan tolama
Sıylı sıyla bolama
(Halıva)
- Köpür tübü- kömevül
(Hantus)
- Ming koyun Suvga ketti
Ahsak Sülemen izley ketdi.
(Hantus bla çolpu)
- Kaya randa- kırav kakgan
(Bışlak- hıçın)
- Tübü kanga
Başı kanga
Arasındagın ber manga
(Hıçın)
- Tübü kanga
Başı kanga
Ortasında caşili
Tab caraşa manga
(Çügündür hıçın)
- Eki canı lab-lab
Ortasında kiyiz kablab
(Et hıçın)
- Bulganıb tüşer
Turhal Karaçay Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,Arpacıkaraçay, karacay
http://www.karacaydernegi.com
Joomla! ile Güçlendirilmiştir
Oluşturan: 6 January, 2009, 09:55
Page 18
Çulganıb bişer
(Çagılgan tişmek)
- Dibi-bibi dibidik
Sarı cavda cibidik
(Çıgırtla)
- Beti kar kibik
Tatıvı bal kibik
(Şeker)
- Allıbızda karlı tav
İçi bla cal öte
(Şeker baş)
- Suvga athınçı- taş
Suvga atılsa- tas
(Şeker tgırt)
- Bir-birin körüb da bolmaydıla
Bir-birisiz da bolmaydıla
(Ayran bla süt)
- Aylı mur gur- gur
Aylı mıstı tob-tob
Havang çıgar bork-bork
Borg urastay-çırastay
Çıkal-çukul tumasan
(Cav urgan)
- Algın çıngılday
Artda kankılday
(Cav tüşgen)
- Biz biz biz edik
Birer ariuv kız edik
Bir çıbıkga tizildik
Birem-birem üzüldük
(Cörmele)
- Karangı kolda- ak taşla
(Cıkkırda bışlakla)
- Suv tübünde ak taş
(Huppegide bışlak)
Turhal Karaçay Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,Arpacıkaraçay, karacay
http://www.karacaydernegi.com
Joomla! ile Güçlendirilmiştir
Oluşturan: 6 January, 2009, 09:55
Page 19
- Hırıv kölde- hıre taş
Çuvak kölde- Çımmak taş
(Bışlak)
- Arı avluk
Beri avluk
Ortasında kisey cavluk
(Kaymak)
- İssi kölde buz buzlay
(Kaymak)
- Köl başında- ak camçı
(Kaymak)
- Tışı kab- içi kak
(Kıyma)
- Bir kaşık darmanım bardı da
Sav kölnü buzlatadı
(Korluk)
- Elisi elge cetgen
(Korluk)
- Bir darmanım bardı da
Bir tamçısı kölnü buzlatadı
(Maya)
- Mindevü mingge cetgen
(Maya)
- Suv tüldü- cukladı
Kar tüldü- akdı.
- Tuzlu kölde- tuzlu hant
(Tuzlangan başayak)
- Cıyıla cıyıla toladı
Savlay cılga boladı
(Tuzluk)
- Ögüz tübü kül sebilgen
(Gırcın hulgu)
- Kol öter- ok ötmez
(Un)
Turhal Karaçay Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,Arpacıkaraçay, karacay
http://www.karacaydernegi.com
Joomla! ile Güçlendirilmiştir
Oluşturan: 6 January, 2009, 09:55
Page 20
- Teren kolda- kırkılgan koyla
(Kelide birtükle)
- Kırk karnaş birden urdula
Kırımnı atdan kırdıla
(Arakı)
- İçmeseng- anvar
İçseng- canıvar
(Arakı)
- Kurugan çöpnü başı
Kart tavlunu aşı
(Boza)
- Bir avuç darmanım bardı da
Suvuk kölnü kaynatadı.
(Salat)
- Amma etgen sarı suv
Akka içgen darı suv
(Şıra)
- Şışalada talgır suv
Başha çabhan aygır suv
(Çagır)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !